Dopolední zkouška Monsterkoncertu všech 4 zúčastněných orchestrů,
Harmonie 1872 Kolín, Severočeská harmonie Štětí,
Dechový orchestr města Hradce Králové a Dechová harmonie Letohrad.

Dechová Harmonie LETOHRAD

Severočeská harmonie Štětí

Po náhlé průtrži mračen byl festival z technických důvodů předčasně ukončen.

Zpět